Yorumamalar

Koray Ariş

2 Ekim – 11 Kasım 2018

Türkiye’de modern heykelin öncülerinden Koray Ariş, özellikle deri, kösele, ahşap ve kurşun malzemelerini kullanarak açığa çıkardığı soyut formları ile biliniyor. Ariş’in ArkKültür’deki sergisi, bu sefer metali de içeren farklı malzeme kullanımlarını, çeşitli soyut form ailelerine mensup heykellerin bir arada duruşları ile beraber öne çıkartmakta. Mayıs ayında Öktem Aykut’ta gerçekleştirdiği Sempre Piu In Alto / Daima Daha Yükseğe isimli sergisinde, galerinin brüt mimari yapısı içerisinde yirmi yıla yayılan bir zaman aralığının farklı dönemlerinde üretilmiş, deri ile kaplanan ve yukarı doğru yükselen oylumlu kütleleri temsil eden bir heykel serisini gösteren Ariş; yine Öktem Aykut ile, fakat bu sefer galerinin kendi alanının dışında, ArkKültür’ün detayları titiz bir mimari anlayış ile örgütlenmiş Art Nouveau izleri taşıyan mekanında, son yıllarda üzerlerinde aynı zaman aralığında çalışarak ürettiği fakat hem malzeme içerikleri, hem renk kullanımları, hem de formel yorumlamaları ile kendi içlerinde farklılar arz eden eserleri bir araya getiriyor.

 

Yorumlamalar sergisi, Ariş’in, özellikle son on yılda metal malzemeyi kullanarak atölyesinin bahçesinde ürettiği heykellerin ilk kez atölye dışında görünmesini ve bu eserlerin Ariş’in boya ile renklendirdiği ahşap soyutlamaları ve imzası niteliğindeki deri eserlerinden bir seçki ile bir arada ilk kez sunulmasını sağlıyor. ArkKültür’ün, özellikle İstanbul’daki sanat alanları arasındaki kendisine has kucaklayıcılığı, Ariş’in modern heykel dilinin konstrüktivist ile pop arasındaki kendine özgü salınışına uygun bir zemin teşkil ederek, Ariş’in eserlerine mahsus karakterin, farklı yorumlamalar içeren eserlerin bir arada izlenebilmelerini sağlayarak özlü ve kapsayıcı biçimde açığa çıkmasını sağlıyor.

 

Kaynak : Öktem Aykut