Mekânsal Durumlar

Sinan Logie 

4 Eylül – 9 Kasım 2019

Mekansal Durumlar, Sinan Logie'nin altıncı kişisel ve şimdiye kadarki en kapsamlı sergisi. Sergi, sanatçı kimliğinin yanında, mimar, kent araştırmacısı, aktivist, yazar ve akademisyen olarak da faal olan Logie'nin, ilgi ve üretim alanları ile sanatsal ifade mecralarını etraflıca kapsayan bir özet sunuyor. Cihangir'de yer alan Art Deco tarzda İstanbul'daki en istisnai yapılardan biri olan Ark Kültür, Logie'nin üç büyük enstalasyon, heykel, resim ve desenlerine beraberce ev sahipliği yapıyor. Sergi özellikle mabet mimarileri geleneğine göndermede bulunarak, Logie'nin önceki sergilerinden ayrışıyor.

 

Logie, bir kent araştırmacısı ve aktivist olarak, Antroposen dönemin zıtlık ve gelgitlerini hem eleştirel hem de sevecen bir dille ele alabilen özgün bir yaklaşıma sahip. İstanbul'a dair pek çok eşitsizlik ve düğümün; bireysel, kitlesel ve geleneksel yollarla aşılma biçimlerine yönelik içgörülü bir iyimserlik taşıyor. Bu iyimserlik, Logie'nin hareketli mekan kurguları ve jestik sanat üretimi ile buluştuğunda, ortaya coşkulu ve benzersiz bir estetik çıkıyor. Mekansal Durumlar'ı özellikle Logie'nin gerek farklı dallardaki, gerekse sanat alanındaki üretiminden ayrıştıran unsur ise, Logie'nin mekansal ifadesinin ilk kez bu denli belirgin biçimde bir aşkınlıkla tanımlanır oluşu. Logie, 2018 senesinde gerçekleşen iki sergisi, Öktem Aykut’taki Temel Parçacıklar ve Siyah Beyaz’daki Topoğrafya Örnekleri sergileri ile birlikte, her projesinde aynı anda hem kendi dışına daha çok çıkabilme, hem de kendi içine daha çok gömülebilme gücünü ispat etmişti. Mekansal Durumlar'da ise Logie, bir aşkınlık cesareti ve imtihanı ile, zihin dünyasını ve sanatsal hırslarını daha da cüretkar ve çıplak biçimde sergilemiş, böylelikle sanat tasavvurunun çekirdeğine daha da inmiş oluyor.